Modified keyhole technique for the treatment of LHB rupture

发布时间:2020-01-06 12:43 | 浏览人数: 次 | 文章来源:本站

4090 EXPERIMENTAL AND THERAPEUTIC MEDICINE 18: 4090-4094, 2019 Modified keyhole technique for the treatment of biceps long head tendon rupture YAO HUANG, HAO SHU, BING HE, FUCHENG ZHANG, CHUNSHENG ZHANG, CHENGJIAN PENG and LUNING SUN Depar